Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete
Cím: 1082 Budapest,
B
aross utca 63-67.
Telefon: +36 1 459 2100
Email: hivatal@jozsefvaros.hu

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Népegészségügyi Osztály
Cím: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 27.
Telefon: +36 1 301 5050
Email: nepegeszsegugy06@06kh.bfkh.gov.hu
 

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Cím: 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C.
Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 73/A
Telefon: +36 1 999 4170
Email: neak@neak.gov.hu